- Izposoja knjig -COBISS

Preglejte knjižno gradivo v naši šolski knjižnici, ki je vključena v sistem COBISS:

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=connect&base=ossen

 

Digitalna knjižnica Slovenije  je osrednji slovenski spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov (več kot 10.000 znanstvenih člankov, 200.205 starejše in sodobne periodike, 10.400 portretov znanih Slovenk in Slovencev, 3748 plakatev, več kot 1000 zapisov notnega gradiva, 552 rokopisov, 482 projektnih poročil ARRS, več kot 631 knjig, 265 programskih poročil ARRS, 253 visokošolskih del, 105 zemljevidov, 37 časopisja, 15 načrtov Ljubljane, 3 virtualne razstave...).