- Vpis in izpis
Vpis: - otroke sprejemamo na podlagi prijave vloge, ki jo starši oddajo na sedežu vrtca, - vlogo za vpis otroka v vrtec starši dobijo na sedežu vrtca in na tej povezavi , - v primeru, da je prijav več kot je prostih mest, vloge obravnava Komisija za sprejem otrok v vrtec (pravočasno oddane vloge), - starši prejmejo pisno obvestilo o sprejemu otroka v vrtec v mesecu juniju, - vpis otrok v vrtec je praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta, - vpis med letom je mogoč le, če je v vrtcu prosto mesto.   Izpis: - otroka lahko starši izpišejo iz vrtca kadarkoli med letom, - obrazec za izpis otroka dobijo starši na sedežu vrtca ali na tej povezavi in izpolnjenega oddajo najmanj 15 dni pred predvidenim izpisom, sicer se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila.