- PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Z 22. 2. 2018 so pričela veljati spremenjena PRAVILA ŠOLSKEGA REDA naše šole:

pdf Pravila šolskega reda OŠ Senovo 2018

pdf PRILOGA_k_Pravilom_Šolskega_reda_OŠ_Senovo_prostori_dejavnosti