- ŠOLSKA PREHRANA

 

Zakon o šolski prehrani

Pravila šolske prehrane

 

PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano

PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Obrazec Preklic_prijave_na_šolsko prehrano