- Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
http://www.posvetovalnica.si/