- Osnovne informacije

 

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO

Trg XIV. divizije 3

8281 SENOVO

 

Ravnatelj:                                              Vinko Hostar

Pom. ravnatelja:                                     Sergeja Habinc

Svetovalna delavka:                              Svjetlana Mišković

Poslovna sekretarka:                             Silva Sikošek

Računovodkinja:                                    Breda Brilej

 

Telefonske številke:

ravnatelj

07 488 1 903

  tajništvo   07 488 1 900
  pom. ravnatelja   07 488 1 915
  zbornica   07 488 1 912
  svetovalna služba   07 488 1 919

knjižnica

07 488 1 914

nar. kabinet

07 488 1 916

lum-gos kabinet

07 488 1 907

družb. kabinet

07 488 1 918

 šport kabinet
  07 488 1 904
  računovodstvo   07 488 1 901
  kuhinja   07 488 1 913

faks

07 488 1 911

 kabinet igralnica
  07 488 1 908

 

Podračun pri UJP Krško: SI56 0110 0600 0030 287

Davčna številka: 26071240