- Zaposleni, razredništvo

ODDELKI, UČILNICE, RAZREDNIŠTVO, POUČUJEJO

 

ODD./

UČIL.

ŠT.

UČENCEV

RAZREDNIŠTVO

POUČUJE

1. a/P6

27

13 f + 14 d

ga. Barbara RADI

ga. Nada KOZOLE

razredni p. vzgojiteljica

2. a/A7

22

11 f +  11 d

ga. Ana BOGOVIČ

razredni p.

2. b/A6

22

13 f + 9 d

ga. Marjana MEŠIČEK

razredni p.

 

3. a/A10

21

13 f +  8 d

ga. Aleksandra MACUR

razredni p.

4. a/A11

17

11 f + 6 d

g. Anton PETROVIČ

razredni p.

4. b/C5

16

10 f + 6 d

ga. Verica KUNŠEK

razredni p.

PB1/

 

 

PB

PB2/

 

 

PB

PB3/

 

 

PB

PB4/

 

 

PB

5. a/C8

14

6 f + 8 d

ga. Katja VRANIČAR

razredni p.

5. b/C7

15

7 f + 8 d

ga. Marjana LIKAR

razredni p.

6. a/C4

17

7 f + 10 d

ga. Irena ŠKOBERNE

SLJ

6. b/K2

17

8 f + 9 d

g. Peter BUNETIČ

GUM, PB

7. a/B7

16

7 f + 9 d

ga. Marinka ŽARN

MAT

7. b/B4

17

6 f +  11 d

ga. Katarina POŽUN BRINOVEC

NAR, BIO, KEM

8. a/C3

24

9 f + 15 d

g. Gregor IVANŠEK

TIT, OIP, MAT, NIP, ROID

9. a/C23

11

7 f +  4 d

ga. Lea OPRAVŽ OSTRELIČ

TJA, OIP

VSI

256

128    f +  128 d

 

 

 

 

 

PEDAGOŠKO DELO V ŠOL. L. 2017/18 IZVAJAJO TUDI NERAZREDNIKI:

IME IN PRIIMEK

POUČUJE

ga. Greta HOSTNIK

LUM, OIP, PB

ga. Jasmina KENE

OIP, NIP

g. Matjaž LIPOVŽ

TJA, OIP

ga. Loti AŠIČ

MAT, FIZ, NAR

g. Benjamin TERAŠ

ŠPO, OJV, OIP, NIP

ga. Simona ŠOŠTAR

SLJ

ga. Andreja TOMIĆ

ZGO, GEO

ga. Antonija ZAKŠEK

ŠPO, OIP, NIP

ga. Katarina KALIN

TJA

ga. Petra KAMPL PETRIN

DSP

ga. Lucija NOVŠAK

DSP

ga. Eva MOŠKON

DSP

ga. Veronika TAMBOLAŠ

DSP

ga. Nina PETROVIČ

DSP – stalna spremljevalka

ga. Cvetka BOŽIČ

DSP – stalna spremljevalka

ga. Tjaša STRNIŠA

DSP

ga. Simona KOVAČ

OIP

ga. Svjetlana MIŠKOVIĆ

DSP

ga. Sergeja HABINC

razredni pouk

ga. Silva KOLMAN

PB

ga. Mateja Kodrič

GOS

 

OSTALI ZAPOSLENI

SVETOVALNA DELAVKA

KNJIŽNIČARKA

RAČUNOVODKINJA

POSLOVNA SEKRETARKA

ga. Svjetlana MIŠKOVIĆ

 

ga. Simona ŠOŠTAR

ga. Breda BRILEJ

ga. Silva SIKOŠEK

HIŠNIKA

KUHARICI

SNAŽILKE

 

g. Ivan BAZNIK,

g. Robi POŽUN

ga. Danica ABINA,

ga. Milena ŽUPANC

ga. Suzana ŠTURBEJ, ga. Branka BOŽIČNIK, ga. Ane JELIČIĆ, ga. Irena KARTUŠ, ga. Marjana LAPUH,

ga. Nada ŠTURBEJ, ga. Vesna SENIČAR, ga. Jožica Omerzu