- Svet zavoda
 
Svet javnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo sestavljajo

 

Predstavniki delavcev šole in vrtca:
 • Ana Bogovič - predsednica
 • Loti Ašič - podpredsednica
 • Breda Brilej
 • Darja Ferlin Kvenderc
 • Irena Škoberne

 

 

Predstavniki staršev: 

 • Andreja Jankovič Deržič
 • Janja Jurečič
 • Tanja Dobnik

 

 

Predstavniki ustanovitelja:     

 • Branka Abram
 • Marija Krušič
 • Olivera Mirkovič