- Svet staršev

 

 RAZRED

PREDSTAVNIK

STATUS

TELEFONSKA ŠTEVILKA

1. a-razred

Ga. Janja Jurečič

  članica

  041 927 764

2. a-razred

 Ga. Petra Kozole

 članica 

  041 354 141

2. b-razred

Ga. Nataša Kolarek 

članica  041 638 164

3. a-razred

Ga. Tanja Dobnik  

članica 031 428 583 

4. a-razred

Ga. Branka Abram

članica 041 395 288

4. b-razred

 G. Dragan Pantić

član 041 205 426

5. a-razred

 Ga. Nina Petrovič

članica 031 594 870

5. b-razred

G. Roman Kozole

član 041 524 603

6. a-razred

G. Jože Stinšek  

član 041 989 135

6. b-razred

Ga. Mateja Gramec

članica 031 779 932

7. a-razred

G. Andrej Radi

član 041 486 969

7. b-razred

Ga. Mojca Brilej Behin predsednica    031 820 470

8. a-razred

G. Marjan Škoberne član 041 779 256 

9. a-razred

Ga. Olga Glogovšek članica 041 297 909

 

 

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki staršev iz vseh skupin vrtca. Člani sveta staršev za šol. l. 2017/2018: VRTEC SENOVO

1. skupina - ga. Andreja Jankovič Deržič, članica, 040 709 071

2. skupina - ga. Natalija Abram, članica, 051 375 404

3. skupina - ga. Urška Uršič, članica, 041 592 254

4. skupina - g. Matej Ulčnik, član, 041 944 361

5. skupina - ga. Snežana Čović, članica, 031 485 105

6. skupina - ga. Marija Hlastan, članica, 041 465 107

7. skupina - g. Rudi Vodopivc, član, 041 860 256

8. skupina - ga. Dijana Bošković, članica, 040 325 315