- Šolska skupnost

Šolsko skupnost (šolski parlament) sestavljajo predstavniki vseh oddelkov naše šole. Praviloma zastopata vsak oddelek dva predstavnika.

Predsednik šolske skupnosti v šolskem letu 2017/18:  

Mentorica šolske skupnosti (šolskega parlamenta) je ga. Svjetlana Miškovič.