- Učbeniški sklad

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Za izposojene knjige iz tega sklada učencem ni potrebno plačati obrabnine, saj jo na osnovi zahtevka zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje do 1/3 maloprodajne cene kompleta novih učbenikov. Šolski učbeniški sklad vodita ga. Barbara RADI in ga. Marjana LIKAR, pri razdeljevanju jima pomagajo razredniki.