- Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so namenjene vsem učencem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje sposobnosti, zadovoljujejo interese ter želje. Predvsem pa na organiziran način koristno preživljajo del svojega prostega časa. Vsak učenec naj bo vključen vsaj k eni interesni dejavnosti.


 

InteresnE

dejavnostI

Vključeni učenci

Št. ur/

LETNO

 

MentorJI

Likovni krožek 1

1. in 2. r.

35

ga. Ana Bogovič

Likovni krožek 2

3., 4. in 5. r.

35

ga. Ana Bogovič

Likovni krožek 3

6. - 9. r.

35

ga. Greta Hostnik

Folklorni krožek

1. – 5. r.

35

ga. Helena Fakin

Lutkovni krožek in pravljični krožek

1. – 4. r.

35

ga. Jasmina Kene

Recitacijski krožek

za 26. 12.

za 8. 2.

za 25. 6.  

1. - 9. r.

35

ga. Verica Kunšek

ga. Irena Škoberne

ga. Marjana Mešiček

Dramski krožek

1. - 4.

17,5

ga. Aleksandra Macur

Dramski krožek

5. – 9. r.

35

ga. Simona Šoštar

Šolsko novinarstvo

5. – 9. r.

17,5

ga. Irena Škoberne

Tehniški  krožek

4. – 9. r.

35

g. Gregor Ivanšek

Foto–video krožek

4. – 9. r.

17,5

g. Gregor Ivanšek

Male sive celice

6. r.

17,5

ga. Katarina Kalin

UNESCO tabor

Dobre vesti

1. – 9. r.

35

ga. Irena Škoberne

e-Twinning

6. – 9. r.

17,5

ga. Lea Opravž Ostrelič

ga. Katarina Kalin

Pevski zbor

1. – 5. r.

70

g. Peter Bunetić

Pevski zbor

6. – 9. r.

140

g. Peter Bunetić

Ekološki krožek

1. – 9. r.

17,5

ga. Katja Vraničar

 Čebelarski krožek
      3. - 9. r
     17,5
 g. Matjaž Lipovž

Hortikulturni krožek

6. - 9. r.

35

ga. Marinka Žarn

Akvarijski krožek

7. r.

17,5

ga. Katarina Požun Brinovec

Mladi planinci

1. – 9. r.

40+40 ®

ga. Svjetlana Mišković,

ga. Loti Ašič

Prometni krožek

6. – 9. r.

17,5

ga. Marjana Likar

Kolesarski izpit

5. r

15

ga. Marjana Likar

ga. Katja Vraničar 

Športne igre

3. – 9. r.

35

g. Benjamin Teraš

Šport

1. – 9. r.

35

ga. Antonija Zakšek

Odbojka

7. – 9. r.

52 ®

ga. Antonija Zakšek

Šahovski krožek

1. – 9. r.

70

g. Ivan Gmajner

Filatelistični krožek

3. – 9. r.

35

g. Anton Petrovič

Prva pomoč

6. in 9. r.

17,5

ga. Katarina Požun Brinovec

Mala odbojka 

3. – 6. r. 

52 ®  

ga. Antonija Zakšek