- Kulturni dnevi

Načrtujemo različne oblike kulturnih dejavnosti: filmske predstave, obisk umetnikov in kulturnih delavcev na šoli, obisk muzeja in likovne galerije, družabne prireditve (pust), branje za bralno značko, izdajo šolskega glasila, sodelovanje pevskih zborov na kulturnih prireditvah, sodelovanje v likovnih kolonijah, raziskovanje in ohranjanje krajevne kulturne tradicije, priprava kulturnih programov za krajevno skupnost, za starejše krajane, za organizacijo RK in dva skupna KULTURNA DNEVA.

 

1. kulturni dan:  Kulturni mozaik  3. oktober 2017:  

1. razred:  UMETNIK NA OBISKU, december - 5 ur

2. razred: KNJIŽNI POTEPUHI  - 5 ur

3. razred: V CVETLIČARNI - 5 ur

4. razred: NA POŠTI – 5 ur

V okviru tega dne bodo izvedene ekskurzije po programu:

5. razred: MUZEJ BREŽICE, marec - 5 ur

6. razred: SENOVO,TE POZNAM?  - 5 ur

7. razred:  DOLENJSKI MUZEJ  NOVO MESTO - ŠOLSKI

MUZEJ LJUBLJANA, MULJAVA - 5 ur

8. razred:  NARODNA GALERIJA, UČNA POT PO

LJUBLJANI, VRHNIKA  - 5 ur

9. razred: GRAD BOGENŠPERK, MUZEJ NOVEJŠE

ZGODOVINE  LJ, TRUBARJEVA DOMAČIJA - 5ur

 

2. kulturni dan: V GLEDALIŠČU IN MASKAH

 

 

1. – 3. razred: GLEDALIŠKA PREDSTAVA – 5 ur

4. – 5. razred: PUST, 13. februar  – 5 ur

6. – 9. razred: PUST, 13. februar  – 3 ure in 

                       predstava Oliver Twist, 19. 12. 2017 – 2 uri

 

3. kulturni dan: seštevek vseh kulturnih prireditev

·     ob  DNEVU SAMOSTOJNOSTI – 22. december (1 ura),

·     ob  DNEVU DRŽAVNOSTI – 22. junij (1 ura),

·     ob  PREŠERNOVEM DNEVU – 7. februar (1 ura),

·     podelitev bralnih priznanj za prejemnike bralnih le-teh ali poustvarjanje literarnega besedila, knjižni kviz (2 uri).

 

4. kulturni dan: KULTURNI UTRIP

 

  1.  razred: LUTKE, oktober - 5 ur
  2.  razred: GLASBILA, marec - 5 ur
  3.  razred: V GALERIJI KOSTANJEVICA, september - 5 ur