- Športni dnevi

Učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade ter se usposabljajo za samostojne športne aktivnosti. Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in naravoslovnih dni se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja in si oblikujejo spoštovanje do narave.

CILJI ŠPORTNIH DNI 

ATLETSKI MNOGOBOJ IN KROS

Zadovoljiti potrebe po gibanju, razviti osnovne zakonitosti tehnike osnovnih atletskih disciplin, utrditi osnovna tekmovalna pravila, usvojiti uporabo metra in štoparice, uzavestiti odnos do dela in premagovanja telesnega napora, odnos do vadbe, tekmovanj in spoštovanja tekmecev, pridobiti tekmovalne izkušnje in interes za redno vadbo in tekmovanje.

KOLESARJENJE IN POHOD

Zadovoljiti potrebe po dalj časa trajajočem gibanju, razvedriti in sprostiti učence ter predvsem v višjih razredih nadomestiti pomanjkanje gibanja sodobne mladine, navdušiti učence za rekreativno kolesarjenje.
Učenci spoznavajo različne izletniške točke, širijo in poglabljajo teoretična in praktična znanja, ki zadevajo izletništvo in pohodništvo, oblikujejo pozitiven odnos do hoje, oblikujejosmisel za kulturno, obzirno, strpno in prijateljsko vedenje v skupini, še posebej do manj zmogljivih, spoznavamo vedenje učencev v neformalnem sproščenem okolju in hkrati krepimo pedagoško vez med učiteljem in učencem, usposabljamo mlade za samostojno planinarjenje v poznejših obdobjih.

SMUČANJE IN DRSANJE in IGRE NA SNEGU

Zadovoljiti potrebo po gibanju na svežem zraku. Učenci spoznajo: nevarnosti na snegu in v zimskem okolju. Učenci znajo: smučati v strmini in ritmično navezovati zavoje s poudarjenim spreminjanjem smeri smučanja, smučati v različnih smučarskih postavitvah, skočiti na prelomnici in uporabljati smučarske naprave (vlečnice in sedežnice).
Učenci spoznajo: intenzivnost telesnega napora in pomen počitka pri celodnevnem smučanju, smučarsko opremo in skrb zanjo, nevarnosti na snegu in v zimski naravi, red in varnost na smučiščih in možnost poškodb pri smučanju, zgodovino smučanja na Slovenskem in naše najboljše smučarje. Učenci spoznajo drsanje, kot obliko rekreacije, varnost in nevarnost na drsališču.

ŠPORTNE IGRE

Razvedriti in sprostiti učence ter predvsem v višjih razredih nadomestiti pomanjkanje gibanja sodobne mladine, navdupiti učence za športne igre.

PLAVANJE

Učenci z različnimi vsebinami razvijejo sposobnosti: orientirati se v globoki vodi, skakati v globoko vodo, varno plavati v globoki vodi na mestu in v določeni smeri in preplavati krajšo razdaljo, a ne manj kot 25 m. Učenci oblikujejo in razvijejo: odnos do plavanja, iger in tekmovanja v globoki vodi, odnos do spoštovanja varnostnih navodil in obnašanje na kopališču, odnos do spoštovanja zdravstvenih in higienskih navodil pri plavanju, pomoč drugim učencem pri učenju plavanja, preudarno samozaupanje.

POHODNIŠTVO

Pri učencih oblikovati: pristen, čustven in spoštljiv odnos do narave kot posebne vrednote. Oblikovati pozitiven odnos: do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne športne dejavnosti, usposobiti mlade za samostojno planinarjenje v poznejših starostnih obdobjih.

Športni dnevi so planirani v naslednjih terminih, možne so menjave vsebin in terminov glede na vreme:

1. triletje

 

1. ŠPORTNI DAN – 21. 9. 2017 (četrtek)

· 1. do 3. razred: kros in športne igre

 

2. ŠPORTNI DAN – 4. 10. 2017 (sreda)

- planinski pohod   

· 1. r.: Šedem

· 2. r.: Brezje

· 3. r.: Reštanj, Mali Kamen

 

3. ŠPORTNI DAN – 16. 1. 2018 (torek)

· 1. - 3. r.: igre na snegu

 

4. ŠPORTNI DAN – 20. 4. 2018 (petek)

· 1. - 3. r.: atletski troboj

 

5. ŠPORTNI DAN – junij 2018 (ponedeljek)

· 1. - 3. r.: orientacija

 

4. razred

 

1. ŠPORTNI DAN – 21. 9. 2017 (četrtek)

· kros (2 uri) 21. 9. 2017 (četrtek), troboj (3 ure) april 2018

 

2. ŠPORTNI DAN  – 4. 10. 2017 (sreda)

· orientacija  

 

3. ŠPORTNI DAN – 6. 2. 2018 (torek)

· drsanje (Čatež)

 

4. ŠPORTNI DAN – junij 2018

· planinski pohod  (realizira se v šoli v naravi)

 

5. ŠPORTNI DAN – junij 2018

· plavanje (realizira se v šoli v naravi)

 

 

5. razred

 

1. ŠPORTNI DAN – 4. 9. 2017 (ponedeljek)

· plavanje, igre na vodi, tekmovanje ali športne igre

 

 

2. ŠPORTNI DAN 

· kros (2 uri) 21. 9. 2017 (četrtek), troboj (3 ure) april 2018

 

3. ŠPORTNI DAN – 6. 2. 2018 (torek)

· drsanje (Čatež)

 

4. ŠPORTNI DAN

·  maraton - Pokljuka (tek na smučeh) ali pohod

 

5. ŠPORTNI DAN – junij 2018

· planinski pohod (orientacija) Armes, Mačkovci

 

6. razred in 3. triletje:

 

1. ŠPORTNI DAN, 4. 9. 2017 (ponedeljek)

· plavanje, igre na vodi, vodne igre, Brestanica – preverjanje  - preverjanje plavanja (6. razred)

- 6. do 9. r. (peš ali s kolesom)

 

2. ŠPORTNI DAN, 4. 10. 2017 (sreda)

· pohod na Bohor

 - 6. do 9. razred

 

3. ŠPORTNI DAN 16. 1. 2018 (torek)

· 7. do 9. r.: smučanje, drsanje (Rogla, Čatež)

· 6. r.: smučanje v zimski šoli v naravi

 

4. ŠPORTNI DAN, 19. 4. 2018 (četrtek)

·  peteroboj

- 6. do 9. razred

 

 

5. ŠPORTNI DAN, 8. 6. 2018 (petek)

· igre na vodi, športne igre   6. in 8. razred

· naravoslovna šola v naravi – 7. razred

· pohod - ekskurzija – 9. razred