- Naravoslovni dnevi

potekajo skozi celo šolsko leto v različnih oblikah pri pouku, interesnih dejavnostih, raziskovalnih nalogah, naravoslovnih šolah v naravi, naravoslovnih dnevih.

CILJI NARAVOSLOVNIH DNI: vzbuditi spoštovanje do vseh oblik življenja in razviti razumevanje o medsebojni povezanosti žive in nežive narave, vzbuditi spoznanje, da je človek odvisen od narave in je njen sestavni del, razviti zavest o potrebi obzirnega in varčnega ravnanja z omejenimi naravnimi viri zaradi odgovornosti do prihodnjih generacij,učenje na osnovi opazovanj in eksperimentov ter razvijanje ročnih spretnosti, spodbujati razumevanje o soodvisnosti znanj s področja naravoslovnih predmetov. Pripravili bomo dva skupna projektna naravoslovna dneva:

 

1. NARAVOSLOVNI DAN: ZDRAVJE - GIBANJE- 16. september 2017 - sobota

2. NARAVOSLOVNI DAN: EKODAN - NAŠ EKOVRT -  april 2018

 

TEME OSTALIH NARAVOSLOVNIH DNI SO:

1. razred: OLIMJE - maj 2018

2. razred: ŽIVALSKI VRT V LJUBLJANI - maj 2018

3. razred: HERMANOV BRLOG V CELJU - maj 2018

4. razred: NA MORJU - junij 2018

5. razred: VODA - december 2017

6. razred: KOZJANSKI PARK - maj 2018

7. razred: CŠOD KAVKA KOBARID - marec 2018

8. razred: POSTONJSKA JAMA, PREDJAMSKI GRAD - maj 2018 

9. razred: PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V NEK - junij 2018