- Osnovni podatki o vrtcu


OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO

ENOTA VRTEC

Trg XIV. divizije 4, 8281 Senovo

20090319_img_5321.jpg

 

I. PODATKI O ZAVODU

Enota vrtec je del organiziranosti Osnovne šole XIV. divizije Senovo, ki je javni
vzgojno-izobraževalni zavod.  Ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Krško.
  Vrtec izvaja celotno predšolsko dejavnost v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih predpisih na območju, za
katerega je ustanovljen.
   
Ravnatelj: Vinko Hostar 07 4881903
Pom. ravnatelja vrtca: Katja Šribar  07 4881910
Poslovna sekretarka: Silva Sikošek 07 4881900
Računovodkinja: Breda Brilej 07 4881900
Svetovalna delavka: Svjetlana Mišković 07 4881919
Faks: 07 4881911
Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, predšolska vzgoja 07 4981287
     

Podračun pri UJP: SI 56 0110 0600 0030 287

  E-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript     Vrtec posluje vse leto od ponedeljka do petka.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne posluje.
  Dnevni poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16. ure.

spletna stran: http://vrtecsenovo.splet.arnes.si/