- Četrtek

Datum:

Odsotna učiteljica/učitelj:

 Ura
 Razred
 Predmet   Učitelj