- Informacije

 

Knjižnico vodi ga. Simona ŠOŠTAR. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. V naši knjižnici imamo različne bibliotečne enote, ki so primerne za učence in za strokovne delavce. Šolska knjižnica je odprta vsak dan od 730 do 1330, po urniku. V tem času si lahko učenci izposodijo knjige, si ogledajo filme, se izobražujejo ob računalniku, itd. Učenci imajo lahko izposojene knjige 14 dni. Če učenec knjigo zadrži doma dlje, ga knjižničarka ustno opozori, staršem pa pošlje pisno pobudo, naj otroka spodbudijo, da opravi obveznost. Izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z novo knjigo.