- EKO šola


Z nenehno skrbjo za čisto okolje bodo učenci letos nadaljevali z aktivnostmi v vseslovenskem projektu EKO šola, da bi pridobili pravico do EKO zastave tudi za naslednje šolsko leto. Skrbeli bomo za neoporečno prehrano in pijačo, higieno, pravilno držo in krepili zdrave medsebojne odnose in tako uresničevali cilje ZDRAVE ŠOLE. Več pozornosti bomo namenili tudi higieni zob. Na ekološkem dnevu bomo proučevali odnos človeka do vode. Večkrat med letom bomo prisluhnili dogodivščinam v projektu D = Ž (Drevo je Življenje).

 

znak-eko.jpg  logo-full.jpg