- Za boljšo bralno pismenost

doc bralna_pismenost_1.triletje

doc bralna_pismenost_v_oddelkih_pb

doc bralna_pismenost_2.triletje

doc bralna_pismenost_3.triletje

 

Nadaljujemo z aktivnostmi za izboljšanje bralne pismonosti. V program dela bomo vnesli vse pozitivne izkušnje. IP formalno zaključujemo, saj ocenjujemo, da smo dosegli najvišjo stopnjo razvoja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. IP "IZBOLJŠAMO BRALNO PISMENOST" je posegel v celotno delovanje in življenje naše šole.

 

 pdf Ip letno poročilo

 pdf Ip strokovni prispevek

 pdf Končno poročilo