- Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno službo vodi socialna pedagoginja, ga. Svjetlana Mišković.

Program dela, kjer je potrebno sodelovanje staršev, je naslednji:

- individualno obravnavanje in razgovori z učenci, ki imajo večje socialne ali učne težave in z njihovimi starši;

- delo z nadarjenimi;

- urejanje DSP za učence,

- svetovanje učencem pri izbiri poklica in vpis učencev v srednje šole,

- vpisovanje novincev v 1. razred.

Delovni čas: ga. Svjetlana Mišković - vsak dan med 7. in 14.30 uro ter v času pogovornih ur in starševskih sestankov.

 

 

Poklicna orientacija za učence:

ppt predstavitev_8.razred

pdf Zakon o štipendiranju