- KATALOG izobraževanja in usposabljanja 2017/18

IZOBRAŽEVANJA na SIO portalu za strokovne delavce:

http://www.sio.si/sio/izobrazevanje/katalog_storitev_e_solstva.html

Seznam programov, ki jih izvaja Zavod RS za šolstvo:

https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx