- STATUSI

 

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Senovo se nahajajo v spodnji datoteki:

pdfPravila_o_prilagajanju_olskih_obveznosti

pdfVLOGA_Obrazci

 

VLOGE z dokazili oddajte v šoli razredniku/razredničarki najkasneje do vključno: 29. septembra 2017.